Albert Edelfelts ateljé

Konstnären Albert Edelfelt

Foto. Albert Edelfelt i sin ateljé på Haiko i juni 1905. Borgå museum.

Foto. Albert Edelfelt i sin ateljé på Haiko i juni 1905. Borgå museum.

Albert Edelfelt var en av de mest betydande finländska bildkonstnärerna och en av de största påverkarna inom konstlivet. Han föddes på Kiala gård nära Borgå den 21.7.1854. Sin studentexamen avlade han som 17-åring år 1871. Samma sommar anställdes han som tecknare vid den första konsthistoriska exkursionen som Finska Fornminnesföreningen ordnade till sydvästra Finland och Åland.

Edelfelt studerade konst i Finska Konstföreningens ritskola och i universitetets ritsal åren 1869–1873. Han fortsatte sina studier vid konstakademin i Antwerpen 1873–74, med historiemåleri som studieinriktning. Han ville ändå till Paris, dit han anlände i maj 1874. Edelfelt började studera i historiemålaren Jean-Leon Gerômes ateljé vid franska Konstakademin, École des Beaux-Art. Våren 1877 målade han verket Hertig Karl skymfande Klas Flemings lik. Verket fick ett gott mottagande på Salongen i Paris och det anses vara en av höjdpunkterna inom det finländska realistiska historiemåleriet, men tiderna och smaken höll redan på att förändras.

Den nya strömningen var realismen och det realistiska friluftsmåleriet. År 1879 målade Edelfelt Ett barns likfärd, som representerar den psykologiska realismen. För denna målning fick han tredje pris på Salongen, vilket banade väg för hans internationella ryktbarhet. Med verken som skapades i Haiko nådde Edelfelt en sådan framgång, att dörrarna öppnades för honom både till den internationella konsthandeln och till det ryska hovet.

År 1888 ingick Edelfelt äktenskap med den rika arvtagerskan och firade skönheten Anna Elise (Ellan) de la Chapelle. Deras son Erik föddes i slutet av samma år. Makarna hade känt varandra ända sedan barnsben, men trots detta blev deras äktenskap inte lyckligt.

Under sina sista levnadsår strävade Edelfelt efter att följa med sin tid, men de nya strömningarna inom konsten, symbolismen och syntetismen, inspirerade honom inte speciellt. Edelfelts arbetstakt var obarmhärtigt hård, och den 18.8.1905 avslutade en hjärtinfarkt hans liv. Hans tidiga död var en chock och hans begravning blev en sorgehögtid för hela det finländska folket. (CM)

Källa: Hintze, Bertel 1953. Albert Edelfelt. Helsinki: WSOY.