Albert Edelfelts ateljé

Albert Edelfelts ateljé och Villa Albert

Albert Edelfeltin Ateljee ja Villa Albert

Albert Edelfelts ateljé och Villa Albert. Foto: Maarit Lehto

Edelfeltstigen 3, 06400 Borgå
tfn. (019) 577 414, 040 552 9083

Ombudsman: Hanna Kaarina Syrjäläinen

Museivårdarna: Benita Tanskanen och Maarit Lehto

Instagram: albertedelfeltinateljee
Facebook: Albert Edelfeltin Ateljeemuseo

Öppettider

25.5.-31.5.: ti-sö 11-15
2.6.– 31.8.:  ti-sö 10–16
1.9.– 15.9.: ti-sö 10–14

Inträdesavgift

7 €/vuxen
6 €/pensionärer och studerande
Barn (under 16 år) gratis i sällskap med föräldrar
Grupper (min.10 pers.) 6 €/vuxen, guidning ingår.

Öppningsavgift utanför öppethållningstider 60 €

Albert Edelfelts ateljé och Villa Albert

Albert Edelfelts mor, Alexandra Edelfelt, hyrde år 1879 en sommarvilla på Haiko gårds marker. Villan förblev konstnärens sommarhem ända till hans död. Här lät han år 1883 bygga sig en ateljé med takfönster. Edelfelt älskade Borgå skärgård och dess invånare, som för honom representerade fosterlandet och det allra bästa i det finländska; för honom var människorna i Haiko en outsinlig källa till inspiration. Albert Edelfelt tillbringade totalt 26 somrar på Haiko och målade där över 220 verk, varav flera belönades på Salongen i Paris. Han dog på sitt älskade Haiko i augusti 1905.

Vår verksamhet har understötts av:

Borgå Energi Ab
Aktiastiftelsen i Borgå
Borgå stad

Albert Edelfelts stiftelse

Albert Edelfelts stiftelse föregicks av föreningen “Konstnärsföreningen till Albert Edelfelts minne”. Föreningens medlemmar var kända finländska kulturpersonligheter, som på olika sätt samlade in pengar för att lösa in ateljén och den omkringliggande marken. Föreningen uppnådde sitt mål och renoverade ateljén till ateljémuseum år 1951. Föreningen omvandlades till en stiftelse och registrerades i stiftelseregistret år 1958 under namnet ”Stiftelsen Albert Edelfelts vänner”. För att uppliva verksamheten, utsågs Satu Tiivola till styrelsemedlem år 1975. Samma år ändrades namnet till Albert Edelfelts stiftelse, på finska Albert Edelfeltin säätiö.

Stiftelsens uppgift är att vårda minnet av Albert Edelfelt och att ta hand om konstnärens ateljémuseum med omgivningar i Haiko. Hedersordförande för styrelsen i Albert Edelfelts stiftelse är kommerserådet Satu Tiivola, ordförande stadsfullmäktigeledamoten Markku Välimäki, vice ordförande FM Tuija Peltomaa och styrelsemedlemmar konsthistorikern Marina Catani, akademiker Ilkka Niiniluoto, PD Sinikka Salo, ombudsman Hanna Kaarina Syrjäläinen, advokaten Olavi Ylänkö och kommerseråd Kyösti Kakkonen.