Albert Edelfelts ateljé

Författare

Webbsidorna gjordes som ett grupparbete inom läroämnet museologi vid Helsingfors Universitet. Gruppen leddes av Leena Lahti från Luova toimisto La&La.

Ursprunglig visuell idé: Marjo Kuula

Texter: Tanja Itkonen (Paris-Haiko), Salla Kakkuri (Kvinnobilder), Marjo Kuula (Naturen), Camilla Magnusson (Konstnären) & Suvi Tervahauta (Folklivsskildringar)

Uppgifter: Tanja Itkonen, Salla Kakkuri & Suvi Tervahauta

Visuell utformning: Camilla Magnusson

Tekniskt förverkligande: Leena Lahti

Svensk översättning: Sofia Gustafsson